Všeobecné pravidlá používania, čistenia a údržby nábytku

 1. Nábytok a jeho jednotlivé časti by sa mali používať podľa určenia. Predovšetkým je zakázané sedieť na častiach nábytku, ktoré nie sú na tento účel určené (napr. opierky hlavy, podrúčky) alebo preťažovať pohyblivé časti (napr. dvere).
 2. Nábytok by sa mal používať v suchých, uzavretých miestnostiach, chránených pred vplyvom škodlivých poveternostných podmienok a priamym slnečným žiarením. Teplota vzduchu v miestnostiach by mala byť medzi + 15 ° C a + 30 ° C. Pri skriňovom nábytku by mala byť relatívna vlhkosť 40-70%, pričom čalúnený nábytok by sa nemal umiestňovať do miestností s vysokou vlhkosťou (nad 80%). Nábytok by nemal byť umiestnený bližšie ako 1 m od aktívnych zdrojov tepla (napríklad radiátorov).
 3. Pohyblivé časti nábytku (napr. dvierka, zásuvky, posuvné police) nenechávajte zbytočne otvorené (vytiahnuté), čo môže poškodiť nábytok a ohroziť bezpečnosť užívateľov.
 4. Montáž nábytku by sa mala vykonávať v súlade s montážnym návodom s použitím vhodného náradia. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte predajcu.
 5. Po usporiadaní by mal byť nábytok vyrovnaný horizontálne a vertikálne. Pre účel stabilizácie skriňového nábytku by mal byť pripevnený k stene.
 6. Pred uvedením nábytku do prevádzky, po jeho zložení a umiestnení je potrebné nábytok dôkladne pozrieť a skontrolovať všetky spoje nábytku.
 7. Premiestňovanie nábytku by sa malo vykonávať bez dodatočného zaťaženia (odstráňte obsah nábytku). Pri pohybe pevne uchopte stacionárne vertikálne prvky nábytku, t.j. boky, nohy. Pre uchopenie nesmú byť využité pohyblivé časti (napr. police, vrchná časť) nesmú byť uchopené. POZNÁMKA: Premiestňovanie nábytku môže spôsobiť trvalé poškodenie nábytku a podlahy.
 8. Nábytok by sa nemal preťažovať, pretože hrozí jeho trvalé poškodenie. V prípade zistenia, že namáhaný prvok (napr. polica) je ohnutý, zaťaženie by sa malo okamžite znížiť.
 9. Spoje nábytkových prvkov by sa malo pravidelne kontrolovať. Zistené vôle v spojoch nábytkových prvkov, ktoré sa vytvorili počas používania, by sa mali okamžite odstrániť utiahnutím príslušných upevňovacích prvkov a skrutiek.
 10. Horúci riad by sa nemal klásť na úžitkové plochy a prvky nábytku by nemali prísť do kontaktu s rozpúšťadlami (alebo ich derivátmi), benzínom, alkoholom a takisto by mal byť nábytok chránený pred veľkým množstvom rozliatych tekutín (akékoľvek rozliate tekutiny okamžite odstráňte a miesto rozliatia dôkladne vysušte). Tieto faktory môžu mať vplyv na poškodenie nábytkových prvkov, ktoré sa prejaví v podobe zafarbenia a zmatnenia.
 11. Sklenené prvky by sa mali používať obzvlášť opatrne. Najmä nesmú byť preťažené. Pred plánovanou prepravou alebo premiestnením nábytku je potrebné sklenené prvky demontovať.
 12. Počas prepravy, po vybalení a pri bežnom používaní čalúneného nábytku môže dôjsť k tvorbe záhybov, ktoré je možné redukovať ručným zatrasením a poklepaním za účelom opätovnej zmeny tvaru.
 13. Aby sa nábytok využíval efektívne, mala by sa súprava používať rovnomerne. Najmä pri modeloch s dvoma alebo viacerými sedadlami sa treba vyhnúť použitiu iba jedného sedadla, najmä preto, aby sa predišlo rozdielom vo vzhľade nábytku.
 14. Príležitostne by sa mali používať úžitkové funkcie, ktoré presahujú bežný účel nábytku (napríklad funkcia spania v prípade nábytku určeného na voľný čas). Doplnkové úžitkové funkcie nábytku predstavujú dodatočné výhody vyplývajúce z ich aplikácie a nie sú určené na každodenné použitie - pokiaľ výrobca nábytku neurčil inák (v prípade pochybností sa informujte u predajcu).
 15. Nábytok by sa mal vysávať 3-4 krát týždenne suchou, mäkkou a čistou flanelovou látkou, aby sa na ňom nehromadilo viac nečistôt alebo prachu a nezostával tam po dlhú dobu.
 16. Povrchy nábytku z laminátu, smaltu a chemicky tvrdených lakov (plast) je možné umývať vlhkou handričkou a následne ihneď vysušiť utretím mäkkou suchou handričkou.
 17. Používanie chemikálií pri údržbe nábytku môže spôsobiť štrukturálne zmeny materiálov.
 18. V prípade čistenia poťahových materiálov je vždy potrebná opatrnosť, treba urobiť skúšku na nenápadnom mieste nábytku, ako sa materiál a jeho farby správajú pri čistení.
 19. Pre všeobecnú starostlivosť o poťahové látky stačí pravidelne čistiť vonkajší povrch poťahu mäkkou kefkou na oblečenie alebo ho čistiť vysávačom s nástavcom na čalúnenie.
 20. Kožu treba čistiť jemne krúživými pohybmi mäkkou bavlnenou handričkou navlhčenou vlažnou vodou.
 21. Látky z ekokože by sa mali čistiť mäkkou handričkou, roztokom vody a mydla a potom utrieť dosucha.
 22. Vysoký tlak pri čistení môže zosvetliť farby.
 23. Nábytok je možné čistiť iba prostriedkami schválenými výrobcom alebo predajcom pre typ materiálov, z ktorých je nábytok vyrobený (v prípade pochybností sa poraďte s predajcom). V žiadnom prípade nepoužívajte chemicky aktívne prostriedky (napr. rozpúšťadlá, riedidlá, benzín, alkohol).

Nezebudnite, že:

 1. Pred kúpou je potrebné overiť si veľkosť a rozmery objednaného nábytku, najmä z hľadiska možnosti dovozu na miesto určenia.
 2. Vlastnosti nábytku (vrátane intenzity farby či tvrdosti výplne) sa môžu počas doby používania zmeniť, čo vyplýva z prirodzených vlastností tohto typu výrobkov.
 3. Charakteristickým znakom prírodných materiálov (napr. koža, drevo) sú nepatrné rozdiely v odtieňoch, štruktúre alebo vzore (letokruhy).
 4. Drobné odchýlky vo farebnosti materiálov, z ktorých je nábytok vyrobený, vrátane drobných rozdielov od farieb materiálov prezentovaných v šablónach, vyplývajú z prirodzených vlastností suroviny alebo zmien vo výrobnej sérii.
 5. Vplyv slnečného žiarenia na kožu a látku spôsobuje ich vyblednutie.
 6. Rozdiely vo vnímaní farieb môžu vyplývať z použitého osvetlenia a rôznych nastavení obrazovky monitora alebo telefónu.
 7. Poťahové materiály môžu vykazovať vlastnosti „menlivosti“, teda rôzny lesk a odtieň v závislosti od typu a uhla dopadu svetla.
 8. Použité konštrukčné riešenia (napr. funkcia spania) pod jedným z prvkov nábytku môžu spôsobiť rozdiely v charakteristikách tých istých prvkov (napr. vnímaná tvrdosť vankúšov).
 9. Vzhľadom na výrobný proces môžu existovať rozdiely v rozmeroch, farbách alebo použitých materiáloch pre rovnaký nábytok objednaný v rôznych časoch (z rôznych výrobných sérií).
 10. Pevnosť nábytku je obmedzená jeho bežným účelom. Nábytok nie je odolný najmä proti poškriabaniu ostrými kusmi oblečenia alebo pazúrmi domácich zvierat.
 11. Poťahový materiál sa môže zafarbiť od materiálov s nedostatočne zafixovanou farbou, s ktorými prichádza do styku (napr. od nevhodne zafarbeného oblečenia). V takýchto prípadoch môže prenikanie farbiva do štruktúry poťahového materiálu viesť k tvorbe trvalých škvŕn.
 12. Kus nábytku, ako každý takýto typ výrobku, podlieha prirodzenému opotrebovaniu počas používania. Predovšetkým možno uviesť: vyblednutie farby, natiahnutie látky, pokrčenie látky, lesknutie sa kože, laku, zmeny výplne (posunutie a zhutnenie, tvorba záhybov pri sedákoch, opierkach a podrúčkach) atď.
 13. V prípade svetelných zdrojov alebo iných elektrických zariadení je potrebné vziať do úvahy špeciálne bezpečnostné hľadiská. Predovšetkým by tieto prvky nemali prísť do kontaktu s kvapalinami, dotýkať sa ich bez odpojenia od siete a izolácie, mali by byť chránené pred prístupom detí a pripojenie k zdroju by malo spĺňať príslušné normy.
 14. Snažte sa tovar rozbaliť v prítomnosti dopravcu a skontrolujte, či nie je poškodený. V prípade poškodenia tovaru pri preprave spíšte s prepravcom príslušný protokol, ktorý prípadný reklamačný proces výrazne uľahčí.