Doručenie objednávky v internetovom obchode

Na tejto stránke nájdete informácie o podmienkach a nákladoch na doručenie objednávok uskutočnených v internetovom obchode www.agatanabytok.sk

1. Všeobecné dodacie podmienky objednávok uskutočnených v internetovom obchode »

Doručenie pri objednávkach uskutočnených v internetovom obchode www.agatanabytok.sk realizované prostredníctvom prepravných spoločností:
 • DPD Polska Sp. z o.o. – kuriérska spoločnosť špecializujúca sa na prepravu malých a niektorých veľkých balíkov (napr. koberce, stoličky a iný drobný nábytok).
 • ZADBANO S.A. – dopravná spoločnosť špecializujúca sa na prepravu objemného tovaru (napr. nábytku).

Internetový obchod www.agatanabytok.sk doručuje iba na území Slovenska.

Náklady na doručenie a prípadný výber prepravnej spoločnosti (ak je takýto výber možný vzhľadom na veľkosť objednávky) sú automaticky uvedené na karte objednávky pri nákupe.

2. Čas doručenia »

V prípade zásielok cez DPD Polska rozhoduje o termíne doručenia kuriér, a ak doručenie nie je možné, tovar je ponechaný na vyzdvihnutie na "avizovanom mieste" v súlade so všeobecnými predpismi tohto kuriéra.

V prípade dodávok realizovaných cez ZADBANO termín dodania bude dohodnutý individuálne so zákazníkom. Na želanie zákazníka je možné doručenie dohodnúť aj na neskorší termín. Kým nebude termín dodania individuálne dohodnutý so zákazníkom, nebude doručenie zrealizované. Ak nie je možné doručenie v termíne dohodnutom so zákazníkom, tovar sa vracia späť predávajúcemu.

Maximálna lehota dodania tovaru zákazníkovi, ktorá zahŕňa čas zabalenia tovaru a čas doručenia kuriérskou spoločnosťou, je spolu 7 dní odo dňa nasledujúceho po dni zadania objednávky (pri objednávkach zaplatených na dobierku) alebo odo dňa platby (pre objednávky platené klasickým prevodom pod podmienkou, že rozhodujúci je dátum prijatia platby predávajúcim).

Internetový obchod ponúka aj tovar s predĺženou dobou dostupnosti, na ktorý sa nevzťahujú vyššie uvedené dodacie lehoty.  Stav doby dostupnosti daného produktu sa môže líšiť v závislosti od zvolenej formy doručenia. Tento tovar je označený „SKLADOM DO […] DNÍ” priamo na karte produktu.

Celková dodacia lehota takéhoto tovaru je súčtom uvedenej čakacej doby na príjem na sklad a celkovej dodacej lehoty zákazníkovi. V košíku bude uvedená celková doba dodania celej objednávky. Vyššie uvedené dátumy sa počítajú od dátumu platby alebo zadania objednávky (v súlade so zásadami uvedenými v bode VI.3 obchodných podmienok internetového obchodu). V prípade objednávky v rámci košíka aspoň jedného produktu s predĺženou dobou dostupnosti:

 • dodanie celej objednávky bude uskutočnené v súlade s termínom dodania vhodným pre tovar (tovary) s najdlhšou dobou dostupnosti;
 • niektoré formy platby môžu byť vylúčené pre celú objednávku, najmä môže byť vylúčená forma „dobierka”;
 • prípadné oznámenie o nedostupnosti tovaru a vrátenie prijatej sumy (uvedené v bode VI.4 obchodných podmienok internetového obchodu) sa uskutoční okamžite, najneskôr však do 60 dní od zadania objednávky;
 • za celú objednávku je možné rozdeliť na „preddavok” uhradenú pri zadaní objednávky a „doplatok” uhradený do 5 dní od prijatia oznámenia o dokončení objednávky. Voľba tejto možnosti je dostupná v košíku („Teraz chcem zaplatiť iba preddavok a zvyšok doplatiť neskôr”).

3. Hodiny doručenia »

Dodávky sa spravidla uskutočňujú v pracovné dni.

 • pri objednávkach realizovaných cez ZADBANO – doručovanie prebieha v pracovné dni v časovom rozsahu od 8:00 do 18:00 (termín a hodiny doručenia dohodne so zákazníkom prepravná spoločnosť, avšak v závislosti od možností a logistických plánov prepravnej spoločnosti a vzdialenosti od skladu).

V prípade nevyzdvihnutia tovaru počas pokusu o doručenie:

 • pre objednávky realizované prostredníctvom DPD Polska – tovar bude doručený na najbližšie avizované miesto, kde bude čakať na vyzdvihnutie 7 kalendárnych dní, po ktorých bude vrátený predávajúcemu,
 • pri objednávkach realizovaných prostredníctvom kuriéra ZADBANO – tovar bude vrátený predávajúcemu.

4. Služby poskytované dodávateľmi »


DPD Polska Sp. z.o.o.
Pre objednávky realizované prostredníctvom DPD Polska – doprava objednávky na uvedené miesto (za všeobecných podmienok pre prevádzku kuriérskych spoločností).

ZADBANO S.A.
Pri objednávkach realizovaných prostredníctvom kuriérskej spoločnosti ZADBANO – doprava objednávky na uvedené miesto, privezenie nábytku k zákazníkovi, umiestnenie nábytku na určené miesto, malá montáž nábytku (do 15 minút).

V rámci drobnej montáže má zákazník nárok na:
 • vybalenie čalúneného nábytku
 • nastavenie vo zvolenej konfigurácii,
 • spojenie do celku s továrensky inštalovanými konektormi a inštaláciou nožičiek.

Menšia montáž nezahŕňa:
 • demontáž nábytku za účelom jeho prinesenia k zákazníkovi domov (na prevádzku) s výnimkou demontáže nožičiek,
 • montáž hákov k rohovej sedačke a montáž univerzálnych rohových sedačiek,
 • priskrutkovanie kovania k nábytku,
 • skrutkovanie bokov pohoviek, rohových sedačiek a kresiel,
 • montáž dekoračných líšt na pohovky a rohové sedačky,
 • montáž sedacích súprav typu DL,
 • montáž čela k posteliam RELAX,
 • montáž úchytiek a políc pre skriňový nábytok,
 • montáž vencov a koruniek pre skriňový nábytok,
 • vyrovnanie nábytku u zákazníka.


Podmienkou poskytnutia služby drobnej montáže je umožniť bezplatné poskytnutie služby v mieste jej realizácie a poskytnúť osobe vykonávajúcej službu drobnej montáže všetok potrebný tovar, zariadenia a diely potrebné na vykonanie služby v stanovenom čase a všetky potrebné informácie ovplyvňujúce realizáciu služby malej montáže


POZNÁMKA
Venujte prosím osobitnú pozornosť rozmerom nábytku a šírke vchodových dverí a schodiska v mieste určenia. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť privezenia nábytku v dôsledku ignorovania týchto činností. Pre nábytok v balíkoch alebo vyžadujúci montáž - aby sa posúdila možnosť ich vnesenia, by sa mali brať do úvahy rozmery ako pri samotnom nábytku.

5. Ceny doručenia »

Náklady na doručenie sa vypočítavajú automaticky podľa nasledujúcich pravidiel:


pre doručovanie realizované prostredníctvom DPD Polska:

 • cena za zásielku je 4,90 € až 9,90 € pre každý kus tovaru
 • bezplatné doručenie pri nákupe produktov za minimálne 29 €


pre doručovanie realizované prostredníctvom ZADBANO:

 • cena za zásielku je 9,90 € až 59,00 € pre každý kus tovaru
 • bezplatné doručenie pri nákupe produktov za minimálne 249 €


POZNÁMKY:

 • hodnota tovaru oprávňujúca na uplatnenie bezplatného doručenia je určovaná na základe cien po všetkých dostupných zľavách,
 • konkrétna cena za zásielku je určená automaticky systémom v závislosti od: hmotnosti tovaru, rozmerov, prekročenia štandardov zásielky u dopravcu, požiadaviek na manipuláciu so zásielkou a pod.,
 • cena za zásielku je uvedená pred podaním objednávky (počas jej podávania v záložke "Faktúra a doprava'). Ak náklady na dopravu nebudú v tejto fáze akceptované, podávanie objednávky je možné prerušiť,
 • cena za dopravu, ktorá je vypočítaná a uvedená v čase podania objednávky, je konečná,
 • výber dopravcu je možný iba v prípade, ak v súlade s dohodou s predávajúcim dvaja alebo viacerí dopravcovia akceptujú daný typ tovaru (dostupní dopravcovia pre danú objednávku sú automaticky uvádzaní na karte "Faktúra a doprava'),
 • ak nedôjde k akceptácii dostupného dopravcu alebo dopravcov, podávanie objednávky je možné prerušiť,
 • pokiaľ je to technicky možné, tovar je v rámci jednej objednávky (a to tak rôzny tovar, ako aj viac kusov rovnakého tovaru) automaticky spájaný do jednej zásielky, vďaka čomu dochádza k zníženiu nákladov na dopravu jednotlivých kusov tovaru,
 • ak sa v košíku nachádzajú produkty rôzneho typu, sprístupnenie voľby dopravcu závisí od možnosti prepravy všetkých nakupovaných produktov. Ak je v prípade absencie takéhoto dopravcu technicky možné vykonanie spoločnej prepravy, určovaný je dopravca, ktorý akceptuje prepravu najväčšieho tovaru (napr. ZADBANO).

6. Pokyny na prevzatie tovaru »

Pri vyzdvihnutí tovaru nezabudnite:
 • Skontrolovať stav zásielky v čase prijatia objednávky. Kvalita obalu by nemala vzbudzovať žiadne námietky, mal by byť uzavretý a bez poškodenia.
 • Zabezpečte si miesto doručenia kuriérom - aby mal kuriér miesto na bezpečné umiestnenie doručeného balíka.

V prípade poškodenia máte právo odmietnuť prevzatie tovaru od kuriéra a spísať reklamačný protokol.

7. Ponuka "TOVAR S DOPRAVOU ZDARMA" »

 1. V ponuke sú zahrnuté len produkty označené znakom "TOVAR S DOPRAVOU ZDARMA".
 2. Ponuka spočíva v oslobodení zákazníka od nákladov na dodanie tovaru označeného ako "TOVAR S DOPRAVOU ZDARMA", ak sa objednávka vzťahuje len na tieto produkty (v rámci ponuky sú tieto náklady hradené predávajúcim).
 3. V prípade, že sa v rámci jednej objednávky nachádza tovar označený ako "TOVAR S DOPRAVOU ZDARMA", a súčasne aj iný tovar ('kombinovaná objednávka'), predávajúci uhradí náklady na doručenie v časti, v ktorej tieto náklady pripadajú na tovar označený ako "TOVAR S DOPRAVOU ZDARMA" a v zostávajúcom rozsahu sú náklady na doručenie hradené zákazníkom. V takejto situácii budú náklady na prepravu kombinovanej objednávky v rozsahu, v akom pripadajú na zákazníka, vypočítané automaticky v košíku pri zadávaní objednávky.
 4. Ponuka je časovo neobmedzená, s podmienkou, že ju predávajúci môže ukončiť alebo zmeniť s predchádzajúcim upozornením v primeranej lehote určenej predávajúcim, ktorá sa počíta odo dňa poskytnutia informácie o ukončení prípadne zmene ponuky. Kúpne zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti zmien budú zahrnuté do ponuky na základe existujúcich pravidiel.


Viac informácií o spôsoboch, termínoch a nákladoch na dopravu nájdete v obchodných podmienkach obchodu agatanabytok.sk