Reklamácie a vrátenie tovaru v internetovom obchode

Na tejto stránke nájdete informácie o reklamáciách a vrátení objednávok zadaných v internetovom obchode www.agatanabytok.sk


Odstúpenie od zmluvy
uzavretej na diaľku

Reklamácia
1. Vrátenie tovaru (odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy) »


Nezabudnite pred vrátením tovaru riadne chrániť tovar pred možným poškodením – nesiete plnú zodpovednosť za proces vrátenia, preto dodanie poškodeného tovaru k nám zakladá zodpovednosť z vašej strany.

Odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (bez udania dôvodu), na tento účel je najlepšie vyplniť elektronický formulár dostupný na adrese www.agatanabytok.sk/odstupenie-od-zmluvy. Správne vyplnenie formulára výrazne uľahčí celý postup a urýchli proces, vďaka čomu sa vám vaše peniaze vrátia skôr.

Tovar zakúpený s možnosťou doručenia kuriérom je potrebné zaslať na vlastné náklady na adresu: AGATA S.A., Magazyn Centralny - Brama 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Poľsko.

Peniaze za vrátený tovar vám vrátime na váš účet, alebo spôsobom, akým ste ho zaplatili. Toto právo sa udeľuje len spotrebiteľom.
VRÁTENIE NÁBYTKU


Produkty zo všetkých kategórií sú vratné a spôsob ich odoslania späť je ľubovoľný (závisí výlučne od vás). Ak však vrátený tovar patrí do kategórie nábytku, odporúčame využiť služby prepravnej spoločnosti, s ktorou spolupracujeme. Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára a dohodneme si podrobnosti.VRÁTENIE SKLA A KERAMICKÉHO TOVARU


Ak je tovar, ktorý posielate späť, obzvlášť náchylný na poškodenie (napr. lampa, riad alebo iné výrobky so sklenenými alebo keramickými prvkami), odporúča sa zakúpiť si príslušnú možnosť (napr. "opatrne') a požiadať kuriéra, aby zásielku zodpovedajúcim spôsobom označil. Tým sa minimalizuje riziko možného poškodenia (ktoré vás môže zaťažiť).
PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRÁVE A DÔSLEDKOCH ODSTÚPENIA OD ZMLUVY SPOTREBITEĽMI ALEBO INÝMI OPRÁVNENÝMI OSOBAMI


Právo na odstúpenie od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy majú spotrebitelia. Lehota na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu je 14 dní odo dňa, keď sa osoba stala držiteľom veci.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia.

Môžete použiť vzorový formulár, ktorý je súčasťou prílohy v e-mailovom upozornení alebo je k dispozícii na webovej stránke www.agatanabytok.sk/odstupenie-od-zmluvy, čo však nie je povinné.

Spotrebiteľ môže vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie elektronicky na adresu kontakt@agatanabytok.sk. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí informácie o odstúpení od zmluvy na trvalom nosiči (napríklad e-mailom).

Aby ste dodržali lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí, ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zašlete informácie o uplatnení vášho práva na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie položky (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami zvoleného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame), a to okamžite a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

Platbu vám vrátime rovnakými spôsobmi platby, aké ste použili v pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v súvislosti s touto refundáciou nevzniknú žiadne poplatky. Vrátenie platby môžeme zadržať, kým neobdržíme tovar alebo kým nám neposkytnete dôkaz o jej vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade tovaru objednaného spolu s doručením kuriérom – je tovar potrebné vrátiť na adresu: AGATA S.A., Centrálny sklad - Brána 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Poľsko.


Tovar musí byť vrátený najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak pošlete tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru budete musieť znášať vy. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. Nesiete zodpovednosť iba za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúce z jeho použitia iným spôsobom, ako bolo potrebné na určenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

2. Reklamácie tovaru »


Reklamácie tovaru
Reklamácie môžete podať prostredníctvom formulára “Reklamačný formulár”, ktorý je k dispozícii na stránke www.agatanabytok.sk/reklamacia. Zaslanie reklamačného formulára bude potvrdené príslušným automatickým e-mailom (zaslaným na vašu adresu uvedenú v obsahu formulára). Reklamácie sa vybavujú do 30 dní. O výsledku reklamačného konania a pravidlách ďalšieho vybavovania reklamovaného tovaru Vás budeme informovať zaslaním informácií na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnej žiadosti. Reklamáciu môžete podať aj akýmkoľvek iným spôsobom povoleným zákonom.


Poškodenie počas prepravy
Pre efektívne vybavenie reklamácie odporúčame skontrolovať zásielku už u kuriéra. V prípade, že zistíte poškodenie obsahu spôsobené nesprávnou prepravou, kuriér okamžite spíše škodový protokol a prevezme zásielku späť (ak takúto službu ponúka). Ak skontrolujete tovar po odchode kuriéra a potom zistíte jeho poškodenie, nahláste nám túto skutočnosť prostredníctvom “Reklamačný formulár” dostupného na stránke www.agatanabytok.sk/reklamacia.


Ďalšie problémy súvisiace s objednávkou
Ďalšie problémy súvisiace s objednávkou: V prípade iných problémov so zadanou objednávkou alebo tovarom nás prosím kontaktujte e-mailom na kontakt@agatanabytok.sk.


Ak (po dohode s nami) tovar pošlete späť, nezabudnite ho správne zabaliť (najlepšie v pôvodnom obale, spolu so všetkými originálnymi materiálmi chrániacimi tovar pred poškodením). Pamätajte, že zodpovedáte za nové škody (ktoré nie sú základom pre reklamáciu) spôsobené počas spätnej prepravy, vyplývajúce z vami chybného balenia tovaru.


3. Reklamácie platieb »


V prípade, že za tovar zaplatíte a stav objednávky zostane nezmenený dlhšie ako dva pracovné dni, podajte reklamáciu týkajúcu sa platby prostredníctvom kontaktného formulára alebo nás kontaktujte na kontakt@agatanabytok.sk4. Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru »


V prípade tovaru objednaného s dopravou – vrátený (v súvislosti s odstúpením od zmluvy) alebo reklamovaný tovar je potrebné vrátiť na adresu: AGATA S.A., Magazyn Centralny - Brama 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Poľsko.


Ak máte v úmysle posielať nábytok, obráťte sa na zákaznícku podporu: kontakt@agatanabytok.sk.

5. Alternatívne metódy riešenia sporov »


Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov zo zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt. Pravidlá prístupu k týmto postupom poskytuje orgán vybraný klientom.Konajúc na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 uvádzame: